Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  02-11-2009 | 11:25
data ostatniej modyfikacji:  23-03-2020 | 12:14

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W STADŁACH - ETAP II - KANAŁ D1 - D24 , C1 - C17 14.05.2015
więcej »»»
Odbudowa drogi gminnej Osowie nr 293770 K w miejscowości Podegrodzie w km 2+700-3+000 - odcinek powodziowy oraz odcinek niepowodziowy km 3+000-3+070 oraz przebudowa drogi w km 3+070-3+170 Odbudowa drogi gminnej Słonka Łącki nr 293964 K w miejscowości Chochorowice w km 0+250-0+750 - odcinek powodziowy oraz odcinek niepowodziowy km 0+000-0+250, 0+750-1+090 Chochorowice 04.05.2015
więcej »»»
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Podegrodzie - Etap II: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z DRUKARKĄ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 120 PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE w ramach realizacji projektu pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Podegrodzie - Etap II 29.04.2015
więcej »»»
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podegrodziu - etap II 29.04.2015
więcej »»»
Remont drogi gminnej nr 293924K Strzyganiec - Litacz w km.0+000,00-1+635,00 i nr 293937K Strzyganiec - Chochorowice w km. 0+915,00- 2+310,00 w miejscowości Brzezna 09.04.2015
więcej »»»
Przebudowa centrum wsi Rogi 12.03.2015
więcej »»»
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mokra Wieś, Gostwica i Stadła w ramach projektu: Budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mokra Wieś, Gostwica i Stadła 10.03.2015
więcej »»»
Odbiór i transport odpadów do miejsc odzysku i/lub unieszkodliwiania z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu 06.03.2015
więcej »»»
Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 18.02.2015
więcej »»»
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2015 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna oraz przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przygotowanie, dostarczenie i podawanie posiłków w Przedszkolu w Podegrodziu oraz w Żłobku w Podegrodziu 15.01.2015
więcej »»»
Doposażenie i wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Podegrodzie w ramach projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Gminie Podegrodzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i poddziałanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przed 31.12.2014
więcej »»»
Doposażenie i wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Podegrodzie w ramach projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Gminie Podegrodzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i poddziałanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przed 29.12.2014
więcej »»»
Organizacja placów zabaw przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Podegrodzie w ramach projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Gminie Podegrodzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i poddziałanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - plac zabaw przy 29.12.2014
więcej »»»
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podegrodziu 16.12.2014
więcej »»»
Remont drogi gminnej Koło Zielonki nr 293646 K w miejscowości Olszana w km 0+050-0+810 24.11.2014
więcej »»»
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z DRUKARKĄ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 81 PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE w ramach realizacji projektu pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Podegrodzie 10.11.2014
więcej »»»
Dostawa i montaż wyposażenia Gminnej Biblioteki w Podegrodziu w zakresie mebli i sprzętu 06.11.2014
więcej »»»
Doposażenie i wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Podegrodzie w ramach projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Gminie Podegrodzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i poddziałanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przed 10.10.2014
więcej »»»
Organizacja placów zabaw przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Podegrodzie w ramach projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych w Gminie Podegrodzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i poddziałanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - II 01.10.2014
więcej »»»
Wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z wyposażeniem gminnego przedszkola w Podegrodziu oraz wyposażenie budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu - IV 08.09.2014
więcej »»»
 
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie