Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  02-11-2009 | 11:25
data ostatniej modyfikacji:  23-03-2020 | 12:14

Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II 04.05.2016
więcej »»»
Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie 17.03.2016
więcej »»»
Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie 05.02.2016
więcej »»»
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Podegrodzie - Etap II: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z DRUKARKĄ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA 7 PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE w ramach realizacji projektu pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Podegrodzie - Etap II 21.12.2015
więcej »»»
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podegrodzie i Stadła w ramach projektu p.n. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dotyczy części nr 1: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec i Podegrodzie - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODEGRODZIE - roboty uzupełniające 21.12.2015
więcej »»»
Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę nr 293777 K w miejscowości Podegrodzie w km 0+380 - 0+385 19.11.2015
więcej »»»
Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej Do Stawierskiego nr 293630 K w miejscowości Olszana w km 0+075 - 0+085 09.11.2015
więcej »»»
Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie - II. 15.10.2015
więcej »»»
Zakup niezbędnego wyposażenia dla Gminy Podegrodzie w ramach projektu p.n. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - III 07.10.2015
więcej »»»
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2015/2016 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przy Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w 22.09.2015
więcej »»»
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 547 500 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 18.09.2015
więcej »»»
Remont budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu 04.09.2015
więcej »»»
Remont drogi i gminnej nr 293731K Podroga Osowie w miejscowości Rogi w km. 0+000,00 do 1+125,60 31.08.2015
więcej »»»
Remont drogi rolniczej Biskup-Szczepaniak - przysiółek Świercze w miejscowości Olszana 24.08.2015
więcej »»»
Budowa budynku garażowo - gospodarczego OSP w Naszacowicach 03.08.2015
więcej »»»
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podegrodzie i Stadła w ramach projektu p.n. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dotyczy części nr 2: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec i Podegrodzie - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STADŁA - ETAP II - roboty uzupełniające 08.07.2015
więcej »»»
Dostęp do Internetu dla 231 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie 01.07.2015
więcej »»»
Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 - dot. części nr I: Ograniczenie zużycia energii poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej - ROBOTY DODATKOWE 18.06.2015
więcej »»»
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu w ramach zadania inwestycyjnego„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Podegrodzie – rozbudowa i modernizacja oczyszczalniścieków w Podrzeczu” w ramach projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie GminyChełmiec i Podegrodzie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 02.06.2015
więcej »»»
Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Łaski nr 293774 K w miejscowości Podegrodzie w km 0+010-0+020, Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Poza Ogrody nr 293782K w miejscowości Podegrodzie w km 0+000-0+005, Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Strzyganiec Gajówka nr 293925 K w miejscowości Brzezna w km 1+480-1+485 27.05.2015
więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie