Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  02-11-2009 | 11:25
data ostatniej modyfikacji:  25-09-2019 | 07:46

Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu 17.03.2017
więcej »»»
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.035.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 16.12.2016
więcej »»»
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej 14.09.2016
więcej »»»
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - III 01.09.2016
więcej »»»
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2016/2017 01.09.2016
więcej »»»
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, nie korzystających z programu dożywiania - II 01.09.2016
więcej »»»
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przy Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z pr 01.09.2016
więcej »»»
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - II 12.08.2016
więcej »»»
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 12.08.2016
więcej »»»
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Gostwicy- etap I - roboty ziemne, fundamenty, posadzka na gruncie, ściany parteru, słupy, strop nad parterem, schody. 30.06.2016
więcej »»»
REMONT DROGI GMINNEJ GRANICZNA W KIERUNKU ŁYSEJ GÓRY W MIEJSCOWOŚCI OLSZANKA, REMONT DROGI GMINNEJ OLSZANA -OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE, W RAMACH ZADANIA PN: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ OLSZANA - OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE, REMONT DROGI GMINNEJ DO BOBAKA W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA, ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DO BOBAKA NR 293640K W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA W KM. 1+130 - 1+380, ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ZA LAS NR 293695K W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE W KM. 0+200 - 0+465. 30.06.2016
więcej »»»
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długołęce - Świerkli 10.06.2016
więcej »»»
Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II 31.05.2016
więcej »»»
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mokra Wieś, Gostwica i Stadła w ramach projektu: Budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mokra Wieś, Gostwica i Stadła - roboty uzupełniające 05.05.2016
więcej »»»
Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II 04.05.2016
więcej »»»
Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie 17.03.2016
więcej »»»
Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie 05.02.2016
więcej »»»
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Podegrodzie - Etap II: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z DRUKARKĄ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA 7 PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE w ramach realizacji projektu pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Podegrodzie - Etap II 21.12.2015
więcej »»»
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podegrodzie i Stadła w ramach projektu p.n. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dotyczy części nr 1: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec i Podegrodzie - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODEGRODZIE - roboty uzupełniające 21.12.2015
więcej »»»
Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę nr 293777 K w miejscowości Podegrodzie w km 0+380 - 0+385 19.11.2015
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE