Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  02-11-2009 | 11:25
data ostatniej modyfikacji:  25-09-2019 | 07:46

Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu 24.08.2018
więcej »»»
„Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice” cz. I „Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna” cz. II „Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka” cz. III „Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie” cz. IV „Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze” cz. V „Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koł 17.08.2018
więcej »»»
„Remont drogi rolniczej Wola Brzezińska pod Gwizdor w miejscowości Gostwica w km 0+000 – 0+418” 13.08.2018
więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - III 09.08.2018
więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 I 01.08.2018
więcej »»»
„Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019” 30.07.2018
więcej »»»
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019 i 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania 12.07.2018
więcej »»»
„Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu” 16.05.2018
więcej »»»
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1542 K Naszacowice – Łącko w miejscowości Olszana na odcinku 750 m.  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293924 K „Strzyganiec – Litacz” oraz nr 293940 K „Zapadliska – Brzezna” w miejscowości Brzezna na odcinku 1.300 m,  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293960 K „Do Kościoła” i drodze powiatowej 1548 K „Trzetrzewina – Podrzecze” w miejscowości Chochorowice na odcinku 400 m” 19.04.2018
więcej »»»
„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2018 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” 09.04.2018
więcej »»»
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” 21.03.2018
więcej »»»
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej " Do Mikulca" nr 293632 K w miejscowości Olszana w km 0+125 0+131, w km 0+770,00 potoku Wolica” 15.03.2018
więcej »»»
„Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej  nr 293946K „POLNA” wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K  odcinek bez nazwy  nr 293945K „ Do Burłackiego”  mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna”, wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K „Do Żwirowni” i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna” II 15.03.2018
więcej »»»
„Rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr 461/3 w Podegrodziu w ramach zadania p.n.: Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu” 15.03.2018
więcej »»»
„Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie” IV 06.03.2018
więcej »»»
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Podegrodzie” 21.02.2018
więcej »»»
„Rozbudowa drogi gminnej nr 293791K polegająca na budowie odcinka drogi gminnej stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 293791K „Żwirownia” i drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Podegrodzie” 16.02.2018
więcej »»»
„Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2018 01.02.2018
więcej »»»
„Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie” w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II” 09.01.2018
więcej »»»
„Przygotowanie terenu pod inwestycję „Budowa Ośrodka Zdrowia i Apteki” w Brzeznej” 21.12.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE