Ogłoszenia o zawarciu umowy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  02-11-2009 | 11:25
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2019 | 07:29

„Remont drogi rolniczej „Łąki Mrozówki” w miejscowości Gostwica” cz. I „Remont drogi gminnej „Działy” w miejscowości Rogi” cz. II 01.08.2019
więcej »»»
Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej 30.07.2019
więcej »»»
Remont pomieszczeń przeznaczonych pod Oddział Przedszkolny w budynku Szkoły 12.07.2019
więcej »»»
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach – remont kotłowni 12.07.2019
więcej »»»
„Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2019/2020” II 21.05.2019
więcej »»»
„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” II 18.04.2019
więcej »»»
„Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie” 26.03.2019
więcej »»»
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” 28.01.2019
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” dot. części nr II” 30.11.2018
więcej »»»
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II dot. drogi wewnętrznej 30.11.2018
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” II 30.11.2018
więcej »»»
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - IV 20.11.2018
więcej »»»
„Remont drogi gminnej „Stronie-Niwka” nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900” cz. I „Remont drogi gminnej „Na Działy II” nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385” cz. II „Remont drogi gminnej „Koło Iwana” nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670” cz. III „Remont drogi gminnej „Słocina” nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480” cz. IV 19.10.2018
więcej »»»
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 899 271,50 zł oraz sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 100 728,50 zł 12.09.2018
więcej »»»
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2018/2019 29.08.2018
więcej »»»
Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu 24.08.2018
więcej »»»
„Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice” cz. I „Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna” cz. II „Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka” cz. III „Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie” cz. IV „Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze” cz. V „Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koł 17.08.2018
więcej »»»
„Remont drogi rolniczej Wola Brzezińska pod Gwizdor w miejscowości Gostwica w km 0+000 – 0+418” 13.08.2018
więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - III 09.08.2018
więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 I 01.08.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE