OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  17-09-2009 | 08:24
data ostatniej modyfikacji:  13-03-2019 | 13:12
KOMUNIKAT Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu dot. jakości wody na ujęciu Podegrodzie na dzień 01.07.2013 r.

KOMUNIKAT Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu dot. jakości wody na ujęciu Podegrodzie na dzień 01.07.2013 r.   więcej »»»

KOMUNIKAT dot. jakości wody na ujęciu Podegrodzie na dzień 27.06.2013 r.

KOMUNIKAT dot. jakości wody na ujęciu Podegrodzie na dzień 27.06.2013 r.   więcej »»»

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU FRAGMENTÓW PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 24 maja 2010 r. do 25 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie w godz. 11:00 - 15:00   więcej »»»

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Podegrodzie zawiadamia, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii    więcej »»»

 
1 | 2 | 3
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE