OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  17-09-2009 | 08:24
data ostatniej modyfikacji:  13-03-2019 | 13:12
Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrod   więcej »»»

Ogłoszenie

AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA ROK 2017 – PAŹDZIERNIK   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

GP   więcej »»»

Obwieszczenie

Wojewody Podkarpackiego   więcej »»»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podeg

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie dla terenów działek ewidencyjnych nr: 842 obręb Brzezna, 203/1 obręb Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   więcej »»»

Obwieszczenie

Starosty Nowosądeckiego   więcej »»»

Obwieszczenie

Wojewody Podkarpackiego   więcej »»»

Obwieszczenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa   więcej »»»

Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu

Konkursu Ofert na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2017 - organizacja wypoczynku leteniego - kolonii z programem profilaktycznym w górach dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych   więcej »»»

Ogłoszenie - zmiana terminu

Konkursu Ofert na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2017 - organizacja wypoczynku leteniego - kolonii z programem profilaktycznym w górach dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych   więcej »»»

Ogłoszenie

Konkursu Ofert na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2017 - organizacja wypoczynku leteniego - kolonii z programem profilaktycznym w górach dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych   więcej »»»

Informacja

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci   więcej »»»

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

...   więcej »»»

POSTĘPOWANIE PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM WZORY DOKUMENTÓW   więcej »»»

konkurs

Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski   więcej »»»

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu

składania „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka” do dnia 15 lipca 2014 roku   więcej »»»

Gminny Żłobek w Podegrodziu

ogłoszenie   więcej »»»

 
1 | 2 | 3
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE