OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  17-09-2009 | 08:24
data ostatniej modyfikacji:  24-05-2019 | 10:43
Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrod

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrod

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

wyniki konkursu_Ogłoszenie

Konkurs Ofert na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2018 – organizacja wypoczynku letniego – kolonii z programem profilaktycznym w górach dla 18 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.   więcej »»»

Zarządzenie

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2018 – organizacja wypoczynku letniego – kolonii z programem profilaktycznym w górach dla 18 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrod   więcej »»»

Ogłoszenie

AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA ROK 2017 – PAŹDZIERNIK   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

GP   więcej »»»

Obwieszczenie

Wojewody Podkarpackiego   więcej »»»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podeg

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie dla terenów działek ewidencyjnych nr: 842 obręb Brzezna, 203/1 obręb Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   więcej »»»

Obwieszczenie

Starosty Nowosądeckiego   więcej »»»

Obwieszczenie

Wojewody Podkarpackiego   więcej »»»

Obwieszczenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa   więcej »»»

Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu

Konkursu Ofert na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2017 - organizacja wypoczynku leteniego - kolonii z programem profilaktycznym w górach dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych   więcej »»»

Ogłoszenie - zmiana terminu

Konkursu Ofert na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2017 - organizacja wypoczynku leteniego - kolonii z programem profilaktycznym w górach dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych   więcej »»»

 
1 | 2 | 3
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE