OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  17-09-2009 | 08:24
data ostatniej modyfikacji:  15-01-2019 | 14:25
Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrod   więcej »»»

Ogłoszenie

AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA ROK 2017 – PAŹDZIERNIK   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

GP   więcej »»»

Obwieszczenie

Wojewody Podkarpackiego   więcej »»»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podeg

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie dla terenów działek ewidencyjnych nr: 842 obręb Brzezna, 203/1 obręb Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   więcej »»»

Obwieszczenie

Starosty Nowosądeckiego   więcej »»»

Obwieszczenie

Wojewody Podkarpackiego   więcej »»»

Obwieszczenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa   więcej »»»

Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu

Konkursu Ofert na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2017 - organizacja wypoczynku leteniego - kolonii z programem profilaktycznym w górach dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych   więcej »»»

Ogłoszenie - zmiana terminu

Konkursu Ofert na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2017 - organizacja wypoczynku leteniego - kolonii z programem profilaktycznym w górach dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych   więcej »»»

Ogłoszenie

Konkursu Ofert na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2017 - organizacja wypoczynku leteniego - kolonii z programem profilaktycznym w górach dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych   więcej »»»

Informacja

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci   więcej »»»

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

...   więcej »»»

POSTĘPOWANIE PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM WZORY DOKUMENTÓW   więcej »»»

konkurs

Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski   więcej »»»

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu

składania „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka” do dnia 15 lipca 2014 roku   więcej »»»

Gminny Żłobek w Podegrodziu

ogłoszenie   więcej »»»

KOMUNIKAT Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu dot. jakości wody na ujęciu Podegrodzie na dzień 01.07.2013 r.

KOMUNIKAT Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu dot. jakości wody na ujęciu Podegrodzie na dzień 01.07.2013 r.   więcej »»»

KOMUNIKAT dot. jakości wody na ujęciu Podegrodzie na dzień 27.06.2013 r.

KOMUNIKAT dot. jakości wody na ujęciu Podegrodzie na dzień 27.06.2013 r.   więcej »»»

 
1 | 2 | 3
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE