OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  17-09-2009 | 08:24
data ostatniej modyfikacji:  24-04-2019 | 07:02
Obwieszczenie WÓJTA GMINY PODEGRODZIE o wyłożeniu do wglądu publicznego

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej część działki nr 102 położoną w Podrzeczu   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 24 kwietnia 2019 r. do 14 maja 2019 r. projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie ROS-PP.6721.15.2018   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające do oddziałów przedszkolnych

przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA 2019 ROK   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

INFORMACJA

O ZMIANIE GODZIN PRACY URZĘDU GMINY   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie

AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA ROK 2018 – PAŹDZIERNIK   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrod

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrod   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Podegrodzie Uchwały   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrod

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

 
1 | 2 | 3
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE