OGŁOSZENIA

 
data publikacji:  17-09-2009 | 08:24
data ostatniej modyfikacji:  08-01-2020 | 09:45
Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

OGŁOSZENIE

AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA ROK 2019   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej część działki nr 882 położoną w Gostwicy   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Debata nad Raportem o Stanie Gminy

2019   więcej »»»

Zmiana Zarządzenia nr 59/2019 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 29 stycznia 2019r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie.   więcej »»»

OGŁOSZENIE

AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA ROK 2019   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie WÓJTA GMINY PODEGRODZIE o wyłożeniu do wglądu publicznego

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej część działki nr 102 położoną w Podrzeczu   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 24 kwietnia 2019 r. do 14 maja 2019 r. projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie ROS-PP.6721.15.2018   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Podegrodzie o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodie   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE