2006 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  25-09-2007 | 11:13
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
Uchwała Nr 4/II2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 13.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 239/XLII/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesiecznego dla Wójta Gminy Podegrodzie 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 235/XLI/2006 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Podegrodzie 05.07.2006
więcej »»»
Uchała Nr 231/XLI/2006 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 rok 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 234/XLI/2006 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Podegrodzie 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 230/XL/2006 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 224/XXXIX/2006 w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 242/XLII/2006 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu 05.07.2006
więcej »»»
Uchwała Nr 241/XLII/2006 w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Podegrodziu 05.07.2006
więcej »»»
 
1 | 2
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie