2006 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  25-09-2007 | 11:13
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
Uchwała Nr 21/IV/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 20/IV/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/III/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 19/IV/2006 w sprawie programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 18/IV/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 17/IV/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 15/IV/2006 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 14/IV/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała nr 12/III/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Podegrodzie 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 11/III/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 10/III/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 8/II/2006 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 7/II/2006 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 6/II/2006 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 5/II/2006 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 3/I/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 1/I/2006 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczacych Rady Gminy Podegrodzie 25.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 2/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 13.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 9/II/2006 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2006 rok 13.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 13/III/2006 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.. 13.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 16/IV/2006 w sprawie ustalenia diet dla radnych 13.06.2007
więcej »»»
 
1 | 2
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie