Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  23-01-2020 | 14:41

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH 19.01.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej dla nieruchomości zbytych lub tych które mają być zbyte, a których wartość wzrosła, w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Podegrodzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 09.01.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Zapytanie ofertowe na wykonanie map do celów prawnych, zawierających kopię map ewidencyjnych z wykazem synchronizacyjnym (równoważników) na potrzeby przeprowadzania postępowania komunalizacyjnego oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości, stanowiących drogi gminne 16.12.2014
wyniki postępowania | więcej »»»
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia działki ewidencyjnej nr 311 położonej w Długołęce – Świerkli, 16.12.2014
wyniki postępowania | więcej »»»
Wybór oferty dot.: „Remontu drogi gminnej rolniczej Do Dąbrowskiego w miejscowości Brzezna”. 07.11.2014
więcej »»»
Wybór oferty dot.: Remont drogi rolniczej „Kucowa” w miejscowości Podegrodzie 21.10.2014
więcej »»»
Wybór oferty dot.: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu w sezonie grzewczym 2014/2015 10.10.2014
więcej »»»
Remont drogi rolniczej Kucowa w miejscowości Podegrodzie 10.10.2014
więcej »»»
Zmiana ogłoszenia nr 1: Remont drogi gminnej rolniczej Do Dąbrowskiego w miejscowości Brzezna 07.10.2014
więcej »»»
Wyjaśnienia nr 1, Zmiana ogłoszenia nr 1, 2 i 3 na: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu w sezonie grzewczym 2014/2015 24.09.2014
więcej »»»
Wybór oferty na: Remont mostu w ciągu drogi gminnej „Przez Las” nr 293648 K w miejscowości Olszana w km 0+000-0+023 17.09.2014
więcej »»»
Remont mostu w ciągu drogi gminnej „Przez Las” nr 293648 K w miejscowości Olszana w km 0+000-0+023 10.09.2014
więcej »»»
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU OBSŁUGI SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 02.09.2014
wyniki postępowania | więcej »»»
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU OBSŁUGI SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 02.09.2014
więcej »»»
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Gminnego Żłobka w Podegrodziu, Gminnego Przedszkola w Podegrodziu oraz Gminnej Biblioteki w Podegrodziu 21.08.2014
więcej »»»
Wybór oferty dot.: zamówienia na dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu w roku szkolnym 2014/2015 21.08.2014
więcej »»»
Zmiana ogłoszenia nr 1, wyjaśnienia nr 1 na: Przygotowanie i wydanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka i Gminnego Przedszkola w Podegrodziu w okresie od 1 września 2014 r. do 31 lipca 2015 r. 21.08.2014
więcej »»»
Wybór oferty dot.: zamówienia na dowóz i odwóz uczniów do Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej w roku szkolnym 2014/2015” 20.08.2014
więcej »»»
Wybór oferty dot.: Wykonania ogrodzenie i alejek z kostki brukowej na cmentarzu w Brzeznej 14.08.2014
więcej »»»
Protokół z wyboru oferty nr 2 dot.: kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie” 11.08.2014
więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie