Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  27-09-2019 | 14:42

UNIEWAŻNIENIE: „Remont budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu”. 13.10.2017
więcej »»»
ZMIANA: „Remont drogi rolniczej Leśna w miejscowości Olszanka” 10.10.2017
więcej »»»
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi palenia w kotłowniach oraz wykonywanie prac konserwatorskich w placówkach oświatowych na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2017/2018 02.10.2017
wyniki postępowania | więcej »»»
"Wycinka dwóch sztuk dębów szypułkowych rosnących na działce o nr ew. 80 położonej w miejscowości Rogi" "Zakup wraz z dostarczeniem 25 szt. młodych dębów szypułkowych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego" 25.09.2017
więcej »»»
„Remont drogi gminnej "Dunajcowa" w miejscowości Podrzecze na odcinku stanowiącej połączenie między drogą powiatową nr 1583K-obwodnicą zachodnią Nowego Sącza” - II 19.07.2017
więcej »»»
Remont drogi rolniczej Rędziny II w miejscowości Juraszowa 17.07.2017
więcej »»»
Remont drogi rolniczej Koło Gąsiora w miejscowości Juraszowa 17.07.2017
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE: „Remont drogi gminnej "Dunajcowa" w miejscowości Podrzecze na odcinku stanowiącej połączenie między drogą powiatową nr 1583K-obwodnicą zachodnią Nowego Sącza” 10.07.2017
więcej »»»
„Rozbiórka istniejącego budynku domu nauczyciela” 26.06.2017
więcej »»»
„Odwodnieniu drogi Strzyganiec w miejscowości Brzezna” 25.05.2017
więcej »»»
Odbiór i transport do miejsc odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu 18.01.2017
wyniki postępowania | więcej »»»
Odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Podrzeczu i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania 18.01.2017
więcej »»»
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH 12.01.2017
Status: aktualny | wyniki postępowania | więcej »»»
Remont drogi rolniczej Od Górala w miejscowości Podegrodzie 07.10.2016
więcej »»»
Przeprowadzenie remontu kapliczki Św. Jana Nepomucena w Mokrej Wsi 23.09.2016
więcej »»»
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2016 – 2023 wraz z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych 23.09.2016
więcej »»»
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej 17.06.2016
więcej »»»
Urny wyborcze 25.05.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH 19.01.2016
wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie nr 705/13 położonej w miejscowości Brzezna 11.12.2015
korespondencja | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE