Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  21-02-2018 | 13:12
data ostatniej modyfikacji:  22-02-2018 | 08:19
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
  Wyniki postępowania
Wykonanie podziału około 69 działek, położonych w miejscowościach Mokra Wieś oraz Gostwica w Gminie Porlegrodzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i koncepcją zamawiającego. Podział ma na celu regulację stanu prawnego drogi gminnej w miejscowościach Mokra Wieś - Gostwica. Etap I obejmuje dostarczenie do Urzędu Gminy wykazu właścicieli działek oraz orientacyjnej powierzchni działek zajętych pod drogę gminną. Etap II obejmuje dostarczenie do Urzędu Gminy Porlegrodzie klauzulowanych map z projek 21.02.2018

Zapytanie ofertowe.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-spelnieniu-wymogow.pdf
zalacznik-nr-3-wzor-umowy.pdf
mapa_z_lokalizacja.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie