Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  23-01-2018 | 12:22
data ostatniej modyfikacji:  23-01-2018 | 14:24
autor dokumentu: Joanna Serafin
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
Wykonanie podziału działek ew. nr 90/1, 93/1, 102, położonych w miejscowości Olszana w Gminie Podegrodzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-go i koncepcją zamawiającego. Podział ma na celu wydzielenie części z poszczególnych działek dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Remont mostu w ciągu drogi gminnej Pa-zganówka nr 293629 K w miejscowości Olszana w km 0+049 – 0+059” w celu regulacji stanu prawnego mostu. 23.01.2018

Zapytanie_ofertowe.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-podzialy.pdf
zalacznik-nr-3-wzor-umowy-podzialy2.pdf
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie