Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  18-01-2018 | 13:35
data ostatniej modyfikacji:  18-01-2018 | 13:35
autor dokumentu: Joanna Serafin
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
   
Wykonanie podziału działek ew. nr 63, 64, 78, 79/1, położonych w miejscowości Olsza-na w Gminie Podegrodzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-strzennego i koncepcją zamawiającego. Podział ma na celu wydzielenie części z poszcze-gólnych działek dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Remont kładki w ciągu drogi Do Za-konnic nr 293624 K w miejscowości Olszana w km 0+005 – 0+012” w celu regulacji sta-nu prawnego kładki. 18.01.2018

zapytanie_ofertowe.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-podzialy.doc
zalacznik-nr-3-wzor-umowy.doc
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie