Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  07-11-2017 | 09:25
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2017 | 08:10
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
  Wyniki postępowania
Zmiana zapytania nr 2 na "Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie" 07.11.2017

 

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY PODEGRODZIE

 

Zamawiający  - Gmina Podegrodzie informuje, iż dokonuje zmiany zamieszczonego na stronie http://bip.podegrodzie.pl ogłoszonego zamówienia w dniu 07.11.2017 r. dot. „Zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie”.

1.      W zapytaniu ofertowym w punkcie 2 – Opis przedmiotu zamówienia  zostaje zmieniony opis w części: 2,3,4,5,6,7,8,9,10 poszczególnego sprzętu:

 

 

14.

Zestaw przeciwwstrząsowy

Torba wraz z pełnym zestawem przeciwwstrząsowym.

Szt.

1

 

5.      W związku z powyższym  Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 7 zapytania ofertowego, który przyjmuje nowe brzmienie: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w budynku Urzędu Gminy Podegrodzie – dziennik podawczy lub za pośrednictwem poczty. Ofertę umieścić w kopercie zaadresowanej: „Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie”, Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248.

Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2017r. o godz. 9.00

______________________________________________________________________________

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA GABINETÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY PODEGRODZIE

 

Zamawiający  - Gmina Podegrodzie informuje, iż dokonuje zmiany zamieszczonego na stronie http://bip.podegrodzie.pl ogłoszonego zamówienia w dniu 07.11.2017 r. dot. „Zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie”.

1.      W zapytaniu ofertowym w punkcie 2 – Opis przedmiotu zamówienia  zostaje zmieniony opis w części: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 poszczególnego sprzętu:

 

3.

Szafka do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych

Szafka metalowa – do przechowywania lekarstw, wym. 100 x 42x 200 cm

Szt.

1

5.

Szafka kartoteczna

Szafka metalowa – do przechowywania dokumentów medycznych, wym. 100 x 42 x 200 cm

Szt.

1

oraz zmiana opisu w części: 2,3,4,5,6,7,8,9 na:

 

4.

Biurko

Biurko wykonane z płyty laminowanej,

wym. 120x60x76 cm

Szt.

1

 

5.      W związku z powyższym  Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 7 zapytania ofertowego, który przyjmuje nowe brzmienie: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w budynku Urzędu Gminy Podegrodzie – dziennik podawczy lub za pośrednictwem poczty. Ofertę umieścić w kopercie zaadresowanej: „Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie”, Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248.

Termin składania ofert upływa dnia 16.11.2017r. o godz. 9.00

__________________________________________________________

Zapytanie_ofertowe.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-4-umowa-brzezna-litacz.rtf
zalacznik-nr-5-umowa-dlugoleka-swierkla.rtf
zalacznik-nr-6-umowa-gostwica.rtf
zalacznik-nr-7-umowa-mokra-wies.rtf
zalacznik-nr-8-umowa-olszana.rtf
zalacznik-nr-9-umowa-olszanka.rtf
zalacznik-nr-10-umowa-rogi.rtf
zalacznik-nr-11-umowa-stadla.rtf
zalacznik-nr-12-umowa-podegrodzie.rtf
zalacznik-nr-2-oswiadczenie.doc
zalaczniki-nr-1-formularz-ofertowy.doc
zalacznik-nr-3-umowa-brzezna.doc
««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie