Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  23-01-2020 | 14:41

INF. Z OTWARCIA: Nadzór inwestycji w branży drogowej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych dot. zagospodarowania terenu dla realizacji zadania: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II” 02.11.2018
więcej »»»
INF. Z OTWARCIA OFERT: Nadzór inwestycji: „Remont drogi gminnej „Stronie-Niwka” nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900” cz. I „Remont drogi gminnej „Na Działy II” nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385” cz. II „Remont drogi gminnej „Koło Iwana” nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670” cz. III „Remont drogi gminnej „Słocina” nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480” cz. IV” 25.09.2018
więcej »»»
SPROSTOWANIE, INF. Z OTWARCIA OFERT, ZMIANA nr 1: Nadzór inwestycji w branży drogowej dot. budowy chodnika przy drodze powiatowej dla realizacji zadania: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - II” 25.09.2018
więcej »»»
Zapytanie ofertowe 21.09.2018
więcej »»»
INF. Z OTWARCIA OFERT: „Remont chodnika droga gminna Olszanka koło Szkoły” III 27.07.2018
więcej »»»
INF z otwarcia ofert - Remont pomieszczeń remizy związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostki OSP Juraszowa zlokalizowanej na działce nr 159 w miejscowości Juraszowa 23.07.2018
wyniki postępowania | więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE„Remont chodnika droga gminna Olszanka koło Szkoły” II 04.07.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE „Remont chodnika droga gminna Olszanka koło Szkoły” 26.06.2018
więcej »»»
Wykonanie podziału 35 działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Olszanka i Naszacowice w Gminie Podegrodzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i koncepcją zamawiającego. 20.06.2018
wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 342/1 w miejscowości Naszacowice 18.06.2018
więcej »»»
Zapytanie ofertowe - remont czopucha i komina w Szkole Podstawowej w Brzeznej 13.06.2018
więcej »»»
Nadzór inwestorski - branża elektryczna, sanitarna i drogowa 10.05.2018
wyniki postępowania | więcej »»»
Zmiana_ogloszenia - Oznakowanie nazw przysiółków na terenie Gminy Podegrodzie 17.04.2018
wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie podziału działek ew. położonych w miejscowości Podegrodzie w Gminie Podegrodzie 17.04.2018
więcej »»»
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług Psychologa w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Podegrodzie 17.04.2018
więcej »»»
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej II 10.04.2018
więcej »»»
Zmiana ogłoszenia - Oznakowanie nazw przysiółków na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna, Chochorowice, Długołęka – Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Olszanka, Podegrodzie, Podrzecze, Stadła i Rogi 26.03.2018
więcej »»»
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług Psychologa w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Podegrodzie. 26.03.2018
więcej »»»
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży elektrycznej 19.03.2018
więcej »»»
Wykonania rozgraniczenia nieruchomości 15.03.2018
wyniki postępowania | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie