Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  04-11-2019 | 13:00

Unieważnione - Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie 21.10.2019
więcej »»»
unieważnione - Rozgraniczenie nieruchomości 27.09.2019
więcej »»»
INF> Z OTWARCIA - zapytanie ofertowe dotyczące opracowania programu ochrony środowiska 19.07.2019
więcej »»»
DOSTAWA JEDNEGO ZESTAWU KAMERY TERMOWIZYJNEJ 06.06.2019
więcej »»»
INF> Z OTWARCIA - Zapytanie ofertowe na usługę cateringu w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, 10.04.2019
wyniki postępowania | więcej »»»
INF. Z OTWARCIA - Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie” realizowanego w ramach e-xtra kompetentni - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działania 3.1: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 10.04.2019
wyniki postępowania | więcej »»»
INF. Z OTWARCIA: Nadzór inwestycji w branży drogowej dot. realizacji zadania: „Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie” 15.03.2019
więcej »»»
WYBÓR OFERTY - zmiana nr 1, wyjasnienia nr 1 - Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń dla 156 mieszkańców Gminy Podegrodzie 28.02.2019
więcej »»»
Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Podegrodzie w tym uczestniczącymi w kolizji drogowej w roku 2019 22.01.2019
więcej »»»
Informacja z sesji otwarcia. Nadzór inwestycji w branży drogowej i konstrukcyjno - budowlanej, dot. zagospodarowania terenu dla realizacji zadania: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II 13.11.2018
więcej »»»
INF. Z OTWARCIA: Nadzór inwestycji w branży drogowej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych dot. zagospodarowania terenu dla realizacji zadania: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II” 02.11.2018
więcej »»»
INF. Z OTWARCIA OFERT: Nadzór inwestycji: „Remont drogi gminnej „Stronie-Niwka” nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900” cz. I „Remont drogi gminnej „Na Działy II” nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385” cz. II „Remont drogi gminnej „Koło Iwana” nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670” cz. III „Remont drogi gminnej „Słocina” nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480” cz. IV” 25.09.2018
więcej »»»
SPROSTOWANIE, INF. Z OTWARCIA OFERT, ZMIANA nr 1: Nadzór inwestycji w branży drogowej dot. budowy chodnika przy drodze powiatowej dla realizacji zadania: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - II” 25.09.2018
więcej »»»
Zapytanie ofertowe 21.09.2018
więcej »»»
INF. Z OTWARCIA OFERT: „Remont chodnika droga gminna Olszanka koło Szkoły” III 27.07.2018
więcej »»»
INF z otwarcia ofert - Remont pomieszczeń remizy związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostki OSP Juraszowa zlokalizowanej na działce nr 159 w miejscowości Juraszowa 23.07.2018
wyniki postępowania | więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE„Remont chodnika droga gminna Olszanka koło Szkoły” II 04.07.2018
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE „Remont chodnika droga gminna Olszanka koło Szkoły” 26.06.2018
więcej »»»
Wykonanie podziału 35 działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Olszanka i Naszacowice w Gminie Podegrodzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i koncepcją zamawiającego. 20.06.2018
wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 342/1 w miejscowości Naszacowice 18.06.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE