Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  23-01-2020 | 14:41

Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Podegrodzie, w tym uczestniczącymi w kolizji drogowej w roku 2020 23.01.2020
więcej »»»
WYNIKI POSTĘPOWANIA: Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych do Gminnego Przedszkola w Brzeznej 13.01.2020
więcej »»»
WYNIKI POSTĘPOWANI: Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych do Gminnego Żłobka w Brzeznej 13.01.2020
więcej »»»
Dostawa wyposażenia RTV/AGD i IT do Gminnego Żłobka w Brzeznej 13.01.2020
więcej »»»
Dostawa wyposażenia RTV/AGD i IT do Gminnego Przedszkola w Brzeznej 13.01.2020
więcej »»»
Dostawa i montaż rolet w Gminnym Przedszkolu w Brzeznej 13.01.2020
więcej »»»
Dostawa i montaż rolet w Gminnym Żłobku w Brzeznej 13.01.2020
więcej »»»
WYNIK: Dostawa wyposażenia kuchni Gminnym Żłobku w Brzeznej 13.01.2020
więcej »»»
WYNIKI POSTĘPOWANIA: Dostawa wyposażenia kuchni i jadalni w Gminnym Przedszkolu w Brzeznej 10.01.2020
więcej »»»
„Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Gminnej Stołówki w Brzeznej” 03.12.2019
wyniki postępowania | więcej »»»
Unieważnione - Zapytanie ofertowe - rozgraniczenie 21.10.2019
więcej »»»
unieważnione - Rozgraniczenie nieruchomości 27.09.2019
więcej »»»
INF> Z OTWARCIA - zapytanie ofertowe dotyczące opracowania programu ochrony środowiska 19.07.2019
więcej »»»
DOSTAWA JEDNEGO ZESTAWU KAMERY TERMOWIZYJNEJ 06.06.2019
więcej »»»
INF> Z OTWARCIA - Zapytanie ofertowe na usługę cateringu w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, 10.04.2019
wyniki postępowania | więcej »»»
INF. Z OTWARCIA - Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie” realizowanego w ramach e-xtra kompetentni - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działania 3.1: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 10.04.2019
wyniki postępowania | więcej »»»
INF. Z OTWARCIA: Nadzór inwestycji w branży drogowej dot. realizacji zadania: „Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie” 15.03.2019
więcej »»»
WYBÓR OFERTY - zmiana nr 1, wyjasnienia nr 1 - Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń dla 156 mieszkańców Gminy Podegrodzie 28.02.2019
więcej »»»
Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Podegrodzie w tym uczestniczącymi w kolizji drogowej w roku 2019 22.01.2019
więcej »»»
Informacja z sesji otwarcia. Nadzór inwestycji w branży drogowej i konstrukcyjno - budowlanej, dot. zagospodarowania terenu dla realizacji zadania: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II 13.11.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie