Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2019 | 08:02
Wyniki postępowania ofertowego na usługę cateringu w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Podegrodzie” 24.04.2019
więcej »»»
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE