2020 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  30-01-2020 | 09:08
data ostatniej modyfikacji:  30-01-2020 | 12:13
Uchwała Nr XV/195/2020 z 20.01.2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XV/194/2020 z 20.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Brzezna do gminnego zasobu nieruchomości 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XV/193/2020 z 20.01.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Podegrodzie na lata 2020-2022 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XV/192/2020 z 20.01.2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Super Szkoły w Gminie Podegrodzie” o numerze RPMP. 10.01.03-12-0377/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XV/191/2020 z 20.01.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2020 nr XIV/183/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r. 30.01.2020
więcej »»»
Uchwała Nr XV/190/2020 z 20.01.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/182/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 30.01.2020
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie