2020 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  27-01-2020 | 12:54
data ostatniej modyfikacji:  27-01-2020 | 13:02
Zarządzenie Nr 310/2020 z 21.01.2020r. w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 27.01.2020
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie