Ogłoszenia o pożytku publicznym

POŻYTEK PUBLICZNY

 
data publikacji:  05-01-2009 | 14:12
data ostatniej modyfikacji:  18-02-2020 | 12:15
Protokół 18.02.2020
z prac komisji konkursowej   więcej »»»
Ogłoszenie o ofercie 14.02.2020
Koło Gospodyń Wiejskich Olszana   więcej »»»
Ogłoszenie o ofercie 10.02.2020
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu   więcej »»»
Ogłoszenie o ofercie 03.02.2020
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków   więcej »»»
Ogłoszenie o ofercie 03.02.2020
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków   więcej »»»
Ogłoszenie o ofercie 30.01.2020
Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła   więcej »»»
Ogłoszenie o ofercie 30.01.2020
Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła   więcej »»»
Ogłoszenie o ofercie 30.01.2020
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca ,,Brzeźnioki”   więcej »»»
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Podegrodzie o naborze do komisji konkursowej powołanej 03.01.2020
do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r   więcej »»»
INFORMACJA dla organizacji pozarządowych 03.01.2020
o aktualnie obowiązujących wzorach ofert oraz sprawozdań   więcej »»»
Protokół 15.10.2019
spisany w dniu 15 października 2019 roku z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 r.   więcej »»»
OGŁOSZENIE 22.08.2019
Sołecki Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Podegrodzie   więcej »»»
Protokół z 28.03.2019 09.04.2019
Komisji Konkursowej   więcej »»»
Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem 26.03.2019
na realizację zadania publicznego – ekologii i dziedzictwa przyrodniczego pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2019 w Gminie Podegrodzie”.   więcej »»»
oferta na realizację zadania publicznego 25.03.2019
ekologii i dziedzictwa przyrodniczego pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2019 w Gminie Podegrodzie”.   więcej »»»
Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem 15.03.2019
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu   więcej »»»
Protokół z 12.02.2019 25.02.2019
z prac komisji konkursowej   więcej »»»
Protokół z 31.01.2019 06.02.2019
z prac komisji konkursowej   więcej »»»
Ogłoszenie 31.12.2018
o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie usług reintegracji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” w otwartym konkursie ofert.   więcej »»»
Informacja 31.12.2018
dla organizacji pozarządowych o aktualnie obowiązujących wzorach ofert, sprawozdań na 2019 rok   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie