Ogłoszenia o pożytku publicznym

POŻYTEK PUBLICZNY

 
data publikacji:  05-01-2009 | 14:12
data ostatniej modyfikacji:  15-10-2019 | 13:01
Protokół 15.10.2019
spisany w dniu 15 października 2019 roku z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 r.   więcej »»»
OGŁOSZENIE 22.08.2019
Sołecki Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Podegrodzie   więcej »»»
Protokół z 28.03.2019 09.04.2019
Komisji Konkursowej   więcej »»»
Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem 26.03.2019
na realizację zadania publicznego – ekologii i dziedzictwa przyrodniczego pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2019 w Gminie Podegrodzie”.   więcej »»»
oferta na realizację zadania publicznego 25.03.2019
ekologii i dziedzictwa przyrodniczego pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2019 w Gminie Podegrodzie”.   więcej »»»
Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem 15.03.2019
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu   więcej »»»
Protokół z 12.02.2019 25.02.2019
z prac komisji konkursowej   więcej »»»
Protokół z 31.01.2019 06.02.2019
z prac komisji konkursowej   więcej »»»
Ogłoszenie 31.12.2018
o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie usług reintegracji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” w otwartym konkursie ofert.   więcej »»»
Informacja 31.12.2018
dla organizacji pozarządowych o aktualnie obowiązujących wzorach ofert, sprawozdań na 2019 rok   więcej »»»
Ogłoszenie 11.12.2018
o naborze do komisji konkursowej   więcej »»»
Oferta realizacji zadania publicznego 27.11.2018
poza konkursem – UKS ,,Lach”   więcej »»»
Protokół 25.09.2018
z przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 r.   więcej »»»
Protokół Komisji Konkursowej z 05.04.2018 11.04.2018
protokół arkusz oceny formalnej   więcej »»»
Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem 20.03.2018
KANA   więcej »»»
Protokół z 21.02.2018 02.03.2018
z prac komisji konkursowej   więcej »»»
Protokół 13.02.2018
09.02.2018   więcej »»»
Informacja 17.01.2018
o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2018” do organizacji pozarządowych   więcej »»»
Ogłoszenie 09.01.2018
Wójta Gminy Podegrodzie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie usług reintegracji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” w otwartym konkursie ofert.   więcej »»»
Informacja 15.12.2017
dla organizacji pozarządowych o aktualnie obowiązujących wzorach ofert, sprawozdań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. znajdujące się w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz.1300   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE