2020

Plan Zamówień Publicznych

 
data publikacji:  14-01-2020 | 11:27
data ostatniej modyfikacji:  31-01-2020 | 11:52
autor dokumentu: Agnieszka Poleć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r. Gmina Podegrodzie

zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
  przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień.

 

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb – procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1.

Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2020  r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

300.000,00 zł

 

I kwartał

2.

Remont drogi gminnej w stronę tamy w m. Brzezna.

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200.000,00 zł

II/III kwartał

3.

Remont drogi gminnej „Pod Salamona” i Pod Dąbrową”.

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

180.000,00 zł

II/III kwartał

4.

Położenie nawierzchni betonowej na drodze „Do Wądoły” w m. Gostwica.

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

120.000,00 zł

II/III kwartał

5.

Remont drogi gminnej „Janczurówka” w m. Olszana.

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

150.000,00 zł

II/III kwartał

6.

Remont drogi gminnej od P. T. Zasadny do P. J. Pasoń w m. Olszanka.

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

120.000,00 zł

II/III kwartał

7.

Remont drogi gminnej „Osieki” w m. Podegrodzie.

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

150.000,00 zł

II/III kwartał

8.

Remont drogi gminnej koło P. Wilk w m. Rogi.

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

100.000,00 zł

II/III kwartał

9.

Remont drogi gminnej „Polska Wieś Górna” w m. Stadła.

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

80.000,00 zł

II/III kwartał

10.

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 zadanie I, II, III, IV

Usługa

Przetarg nieograniczony

1.010.000,00 zł

 

II/III kwartał

11.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2020/2021

Usługa

Przetarg nieograniczony

150.000,00 zł

II/III kwartał

12.

Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy
w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2020/2021

Dostawa

Przetarg nieograniczony

625.000,00 zł

II/III kwartał

13.

Modernizacja dróg rolniczych

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

50.000,00 zł

III kwartał

14.

Budowa drogi KD22 w miejscowości Podrzecze

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

300.000,00 zł

IV kwartał

15.

Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Stadłach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200.000,00 zł

IV kwartał

16.

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału  przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Długołęce Świerkli

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

80.000,00 zł

III kwartał

17.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Podegrodzie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1.656.470,00 zł

IV kwartał

18.

Budowa zadaszenia nad kontenerami zlokalizowanymi w PSZOK w Podegrodziu oraz utwardzenie istniejącego placu wraz z zakupem 4 kontenerów

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

41.355,45 zł

IV kwartał

 

 

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r. Gmina Podegrodzie

zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
  przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień

 

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb – procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1.

Budowa zadaszenia nad kontenerami zlokalizowanymi w PSZOK w Podegrodziu oraz utwardzenie istniejącego placu wraz z zakupem 4 kontenerów

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

225.000,00 zł

IV kwartał

2.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Brzeznej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

300.000,00 zł

I kwartał

 

 

 

 

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie