POŻYTEK PUBLICZNY

 

Ogłoszenia o pożytku publicznym

Uchwały - w sprawie programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenia

Sprawozdania

 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE