sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2019 roku

2019 rok

 
data publikacji:  19-11-2019 | 13:23
data ostatniej modyfikacji:  19-11-2019 | 13:29
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27S   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-28S   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie