sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2019 roku

2019 rok

 
data publikacji:  19-11-2019 | 13:29
data ostatniej modyfikacji:  19-11-2019 | 13:29
autor dokumentu: Skarbnik Gminy
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z_za_III_kwartal_2019.pdf

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie