2019 rok

Sejm i Senat

 
data publikacji:  13-08-2019 | 09:50
data ostatniej modyfikacji:  23-09-2019 | 15:11
Informacja

Wójta Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Pierwsze Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

powołanych Postanowieniem nr 500/2019   więcej »»»

Postanowienie Nr 501/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I

z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych   więcej »»»

Postanowienie Nr 500/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I

z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r   więcej »»»

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I

z dnia 16 września 2019 r.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 5 września 2019 roku

Wójt Gminy Podegrodzie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych   więcej »»»

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

o okręgach wyborczych   więcej »»»

Informacja

O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH   więcej »»»

Informacja

o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r   więcej »»»

Informacja

o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.   więcej »»»

Informacja

O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie

w sprawie liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych   więcej »»»

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   więcej »»»

 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE