Rejestr udzielonych i cofniętych zezwoleń

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 
data publikacji:  18-04-2019 | 07:53
data ostatniej modyfikacji:  18-04-2019 | 08:04
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Podegrodzie   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie