2019 rok

ZWALCZANIE ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĘCYCH

 
data publikacji:  08-03-2019 | 13:52
data ostatniej modyfikacji:  08-03-2019 | 13:52
data wytworzenia dokumentu:  08-03-2019
autor dokumentu: Elżbieta Popardowska
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Informacja

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawuje nadzór sanitarny nad urządzeniami użyteczności publicznej i przypomina, iż właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością jest zobowiązany utrzymywać piaskownice w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – właściciele, posiadacze lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym celem zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: przez usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego aby ograniczyć ryzyko sanitarne i poprawę bezpieczeństwa dzieci korzystających z piaskownic, zaleca się wymianę piasku w piaskownicach przed sezonem oraz przynajmniej dwa razy w jego trakcie. Należy również zaznaczyć, iż niezbędnym jest wykonanie zabezpieczenia piaskownic (zakrycia), które uniemożliwi lub utrudni dostęp do piaskownic zwierzętom.

 

Wójt Gminy Podegrodzie zwraca uwagę właścicielom nieruchomości, którzy posiadają na swoim terenie piaskownice, aby utrzymywali ją w należytym stanie i dostosowali się do ww. zaleceń sanepidu w trosce o bezpieczeństwo swoich dzieci bawiących się w piaskownicach.

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie