sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

2018 rok

 
data publikacji:  07-03-2019 | 12:47
data ostatniej modyfikacji:  10-05-2019 | 11:16
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

.   więcej »»»

Wykaz

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.   więcej »»»

Opinia RIO

Uchwała Nr SO.XI/423/1/19 w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Podegrodzie za 2018 rok   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Gminnego Żłobka w Podegrodziu

.   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Gminnego Przedszkola w Brzeznej

.   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Gminnego Przedszkola w Podegrodziu

.   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Brzeznej

.   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu

.   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli

.   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Gostwicy

.   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi

.   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Olszance

.   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Olszanie

.   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Podegrodziu

.   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Rogach

.   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Stadłach

.   więcej »»»

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Podegrodzie

.   więcej »»»

Wykaz udzielonych umorzeń o charakterze publiczno-prawnym

w 2018 roku   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie