karty informacyjne

2019 rok

 
data publikacji:  19-02-2019 | 12:11
data ostatniej modyfikacji:  31-12-2019 | 13:02
Karta informacyjna nr 14

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 188/8 w miejscowości Olszana   więcej »»»

Karta informacyjna nr 13

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 1142 w miejscowości Gostwica.   więcej »»»

Karta informacyjna nr 12

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 188/8 w miejscowości Olszana   więcej »»»

Karta informacyjna nr 11

Decyzja Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 29 października 2019 r., znak: ROS.6220.5.2019, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacjami technologicznymi oraz podłączeniem projektowanej stacji z siecią gazową w miejscowości Stadła, gmina Podegrodzie” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 561/2 i 562/2 położonych w miejscowości Stadła, Gmina Podegrodzie.   więcej »»»

Karta informacyjna nr 10

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce o numerze ewidencyjnym 115 w miejscowości Olszana   więcej »»»

Karta informacyjna nr 9

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacjami technologicznymi oraz podłączeniem projektowanej stacji z siecią gazową w miejscowości Stadła, gmina Podegrodzie” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 561/2 i 562/2 położonych w miejscowości Stadła, Gmina Podegrodzie.   więcej »»»

Karta informacyjna nr 8

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ewidencyjnej o numerze 115 w miejscowości Olszana.   więcej »»»

Karta informacyjna nr 7

Decyzja Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 6 maja 2019 r., znak: ROS.6220.2.2019, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego HandCraft”, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 1/5, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 położonych w miejscowości Podrzecze, Gmina Podegrodzie.   więcej »»»

Karta informacyjna nr 6

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce o numerze ewidencyjnym 114/4 w miejscowości Stadła   więcej »»»

Karta informacyjna nr 5

Postanowienie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 23 kwietnia 2019 r., znak: ROS.6220.2.2019 nie nakładające na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co skutkuje brakiem konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego HandCraft” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 1/5, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 położonych w miejscowości Podrzecze, Gmina Podegrodzie.   więcej »»»

Karta informacyjna nr 4

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ewidencyjnej o numerze 114/4 w miejscowości Stadła   więcej »»»

Karta informacyjna nr 3

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 521/40 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

Karta informacyjna nr 2

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 521/40 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

Karta informacyjna nr 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego HandCraft” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 1/5, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 położonych w miejscowości Podrzecze, Gmina Podegrodzie.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie