Obwieszczenia

2019 rok

 
data publikacji:  31-01-2019 | 11:54
data ostatniej modyfikacji:  09-12-2019 | 15:36
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 grudnia 2019 r.

znak: KR.ZUZ.3.421.793.20 dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie

...   więcej »»»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 czerwca 2019 r.

znak: KR.ZUZ.3.421.249.2019.MS dotyczące wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Spółce Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa.   więcej »»»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 maja 2019 r.,

znak: KR.ZUZ.3.421.249.2019.MS dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Sądeckim Zakładom Eksploatacji Kruszywa S.A., ul. Batorego 90, 33-310 Nowy Sącz.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 6 maja 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego HandCraft".   więcej »»»

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Sądeckim Wodociągom Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz   więcej »»»

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 14.02.2019 r.,

informujące o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ST-II.420.11.2018.ED z dnia 9.08.2018 r. wydaną dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostwica, gm. Podegrodzie”.   więcej »»»

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz   więcej »»»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie wydania decyzji udzielającej Spółce Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni kopanej Sk-1, zlokalizowanej na działce nr 939/72 obr. Podegrodzie, dla potrzeb socjalno-bytowych Wydziału Produkcji w Podegrodziu.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie