Obwieszczenia

2019 rok

 
data publikacji:  31-01-2019 | 11:54
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2019 | 13:09
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie wydania decyzji udzielającej Spółce Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni kopanej Sk-1, zlokalizowanej na działce nr 939/72 obr. Podegrodzie, dla potrzeb socjalno-bytowych Wydziału Produkcji w Podegrodziu.   więcej »»»

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz   więcej »»»

 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE