2019

Plan Zamówień Publicznych

 
data publikacji:  31-01-2019 | 11:09
data ostatniej modyfikacji:  31-01-2019 | 12:15
autor dokumentu: Agnieszka Poleć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. Gmina Podegrodzie

zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),
  przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień.

 

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb – procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1.

Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

280.000,00 zł

I kwartał

2.

Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Iwańskich i Piekarskich w m. Brzezna

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

90.000,00 zł

III/IV kwartał

3.

Remont drogi gminnej „Zalaski” w m. Chochorowice.

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

120.000,00 zł

III/IV kwartał

4.

Remont drogi gminnej Rębacz w m. Długołeka Świerkla

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

270.000,00 zł

 

III/IV kwartał

5.

Remont drogi gminnej Krawcówka w m. Juraszowa

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

150.000,00 

III/ IV kwartał

6.

Remont drogi gminnej na osiedlu Słoneczne w m. Olszanka

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

120.000,00 zł

III/IV kwartał

7.

Remont drogi gminnej „Do Naszacowic” w m. Juraszowa

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

50.000,00 zł

III/IV kwartał

8.

Remont drogi gminnej na Osowie w m. Podegrodzie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

130.000,00 zł

III/IV kwartał

9.

Remont drogi gminnej w stronę Działów w m. Rogi

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

125.000,00 zł

III/IV kwartał

10.

Remont drogi gminnej do Olszaka w. m Stadła

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

80.000,00 zł

III/IV kwartał

11.

Remont drogi gminnej w stronę P.                Zielińskiego w m. Gostwica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

40.000,00 zł

III/IV kwartał

12.

Remont drogi gminnej w stronę P.                W. Bodzionego w m. Gostwica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

70.000,00 zł

III/IV kwartał

13.

Remont drogi gminnej „Wądoły”  w m. Gostwica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

50.000,00 zł

III/IV kwartał

14.

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 zadanie I, II, III, IV

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

850.000,00 zł

III/IV kwartał

15.

Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie
w roku szkolnym 2019/2020

Usługa

Przetarg nieograniczony

150.000,00 zł

 II/III kwartał

16.

Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy
w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2019/2020

Dostawa

Przetarg nieograniczony

430.000,00 zł

II/III kwartał

17.

Modernizacja dróg rolniczych

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

166.000,00 zł

III kwartał

18.

Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

299 708,80 zł

I/II kwartał

19.

Remont kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Rogach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

398.873,00 zł

II kwartał

20.

Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Przedszkola w Brzeznej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

207.971,49 zł

II kwartał

21.

Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka w Podegrodziu

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

160.000,00 zł

II kwartał

 

 

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie