2019 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  17-01-2019 | 11:27
data ostatniej modyfikacji:  30-01-2020 | 13:25
Zarządzenie Nr 251/2019 z 05.12.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 30.01.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 243/2019 z 21.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 30.01.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 237/2019 z 18.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 30.01.2020
więcej »»»
Zarządzenie Nr 223/2019 z 31.10.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 05.11.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 222/2019 z 29.10.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 05.11.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 214/2019 z 23.10.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 29.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 205/2019 z 30.09.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 29.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 196/2019 z 11.09.2019r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej z dnia 27.08.2019 r. powołanej w celu przeprowadzenia postępowania na zadanie p.n.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 695 101 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. w wysokości 4 627 390,45 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 67 710,55 zł” II 29.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 189/2019 z 27.08.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 29.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 186/2019 z 19.08.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 29.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 176/2019 z 26.07.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 29.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 175/2019 z 26.07.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 29.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 174/2019 z 26.07.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 29.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 173/2019 z 26.07.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 29.10.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 169/2019 z 24.07.2019r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Podegrodzie oraz dostępu do informacji publicznej 25.07.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 166/2019 z 17.07.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 27.08.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 158/2019 z 15.07.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 27.08.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 151/2019 z 28.06.2019r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 01.07.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 149/2019 z 25.06.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 27.08.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 140/2019 z 11.06.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 27.08.2019
więcej »»»
 
1 | 2
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie