2019 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  14-01-2019 | 13:39
data ostatniej modyfikacji:  30-01-2020 | 09:08
Uchwała Nr X/129/2019 z 07.08.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 22.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/128/2019 z 07.08.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 22.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/127/2019 z 07.08.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 22.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/126/2019 z 07.08.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie. 22.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/125/2019 z 07.08.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 22.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/124/2019 z 07.08.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/123/2019 z 07.08.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie. 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/122/2019 z 07.08.2019 w sprawie uchwalenia zmiany do Uchwała Nr XXXIX/452/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 63/6, 277/2, 331/8, 330/10, 985/4, 986/2 w Podegrodziu, działki ewidencyjne nr 330/9 i 331/9, w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 6 w Naszacowicach, działkę ewidencyjną nr 92/3 w Stadłach 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/121/2019 z 07.08.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/120/2019 z 07.08.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/119/2019 z 07.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podegrodzie do gminnego zasobu nieruchomości 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/118/2019 z 07.08.2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/117/2019 z 07.08.2019 w sprawie zmiany Uchwały XX XV/406/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu na lata 2018 - 2020 22.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/116/2019 z 07.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Chełmiec i Miastem Nowy Sącz 16.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/115/2019 z 07.08.2019 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Utworzenie żłobka w Brzeznej” o numerze RPMP. 08.05.00-12-0025/19 w ramach działania 8.5 – Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 16.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/114/2019 z 07.08.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. 16.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/113/2019 z 07.08.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 16.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/112/2019 z 24.06.2019 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolski Festiwal Smaku 2019” 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/111/2019 z 24.06.2019 w sprawie likwidacji świetlicy wiejskiej w Brzeznej - Litaczu 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/110/2019 z 24.06.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 695 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 488/2 w Długołęce-Świerkli, części działek ewidencyjnych nr 529/3, 530 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 412/5 w Naszacowicach, części działek ewidencyjnych nr 284/2, 810/1 w Podegrodziu, działkę ewidencyjną nr 40 w Rogach 04.07.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie