2019 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  14-01-2019 | 13:39
data ostatniej modyfikacji:  30-01-2020 | 09:08
Uchwała Nr XII/149/2019 z 23.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Podegrodzie 29.10.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/148/2019 z 23.10.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 04.11.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/147/2019 z 23.10.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 04.11.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/146/2019 z 23.10.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 04.11.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/145/2019 z 23.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie 04.11.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/144/2019 z 23.10.2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie 04.11.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/143/2019 z 23.10.2019 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: „Gminny Żłobek w Brzeznej” i nadania mu statutu 04.11.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/142/2019 z 23.10.2019 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” o numerze RPMP. 10.01.02-12-0099/19 w ramach Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 05.11.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/141/2019 z 23.10.2019 w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łącko 29.10.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/140/2019 z 23.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. 04.11.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/139/2019 z 23.10.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 04.11.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/138/2019 z 23.10.2019 w sprawie zmian Uchwały nr XI/133/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. 04.11.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII/137/2019 z 23.10.2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 29.10.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XI/136/2019 z 12.09.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 30.09.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XI/135/2019 z 12.09.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 260/5 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 280/3 w Chochorowicach, działki ewidencyjne nr 120/9, 120/10 w Juraszowej, działkę ewidencyjną nr 332/9 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 809/1 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 138 w Stadłach 30.09.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XI/134/2019 z 12.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mokra Wieś do gminnego zasobu nieruchomości 30.09.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XI/133/2019 z 12.09.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. 30.09.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XI/132/2019 z12.09.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 30.09.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/131/2019 z 07.08.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 16.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/130/2019 z 07.08.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 22.08.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie