2019 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  14-01-2019 | 13:39
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2019 | 14:37
Uchwała Nr V/57/2019 z 04.02.2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok. 13.02.2019
więcej »»»
Uchwała Nr V/56/2019 z 04.02.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu położonego w miejscowości Naszacowice, obejmującego działki ewidencyjne nr 465/9, 467/4 oraz części działek ewidencyjnych nr 468/5, 466/1, 465/4 w Naszacowicach 13.02.2019
więcej »»»
Uchwała Nr V/55/2019 z 04.02.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 13.02.2019
więcej »»»
Uchwała Nr V/54/2019 z 04.02.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 z 11.12.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie w zakresie zmiany części tekstowej planu odnoszącej się do ustaleń zawartych w § 49 i § 53 Rozdziału III pn. "Ustalenia szczegółowe" 13.02.2019
więcej »»»
Uchwała Nr V/53/2019 z 04.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie 13.02.2019
więcej »»»
Uchwała Nr V/52/2019 z 04.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie w trybie bezprzetargowym 13.02.2019
więcej »»»
Uchwała Nr V/51/2019 z 04.02.2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/474/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31.08.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony 10 lat lokalu apteki w Brzeznej zlokalizowanego na nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 521/2 w Brzeznej. 13.02.2019
więcej »»»
Uchwała Nr V/50/2019 z 04.02.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie 13.02.2019
więcej »»»
Uchwała Nr V/49/2019 z 04.02.2019 w sprawie wskazania wstepnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 1548K w Podrzeczu 13.02.2019
więcej »»»
Uchwała Nr V/48/2019 z 04.02.2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela 13.02.2019
więcej »»»
Uchwała Nr V/47/2019 z 04.02.2019 w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Podegrodzie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 13.02.2019
więcej »»»
Uchwała Nr V/46/2019 z 04.02.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/365/2017 Rady Gminy Podegrodzie z 24.10.2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego zmienionej Uchwała Nr III/19/2018 z 11.12.2018 w sprawie zmiany Uchwałą nr XXXII/365/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. 13.02.2019
więcej »»»
Uchwała Nr V/45/2019 z 04.02.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. 13.02.2019
więcej »»»
Uchwała Nr V/44/2019 z 04.02.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 4/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 13.02.2019
więcej »»»
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE