2019 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  14-01-2019 | 13:39
data ostatniej modyfikacji:  20-08-2019 | 08:29
Uchwała Nr X/131/2019 z 07.08.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 16.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/124/2019 z 07.08.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/123/2019 z 07.08.2019 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwał Rady Gminy Podegrodzie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie. 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/122/2019 z 07.08.2019 w sprawie uchwalenia zmiany do Uchwała Nr XXXIX/452/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 63/6, 277/2, 331/8, 330/10, 985/4, 986/2 w Podegrodziu, działki ewidencyjne nr 330/9 i 331/9, w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 6 w Naszacowicach, działkę ewidencyjną nr 92/3 w Stadłach 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/121/2019 z 07.08.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/120/2019 z 07.08.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/119/2019 z 07.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podegrodzie do gminnego zasobu nieruchomości 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/118/2019 z 07.08.2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 20.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/116/2019 z 07.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Gminą Chełmiec i Miastem Nowy Sącz 16.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/115/2019 z 07.08.2019 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Utworzenie żłobka w Brzeznej” o numerze RPMP. 08.05.00-12-0025/19 w ramach działania 8.5 – Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 16.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/114/2019 z 07.08.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. 16.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr X/113/2019 z 07.08.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 16.08.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/112/2019 z 24.06.2019 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolski Festiwal Smaku 2019” 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/111/2019 z 24.06.2019 w sprawie likwidacji świetlicy wiejskiej w Brzeznej - Litaczu 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/110/2019 z 24.06.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 695 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 488/2 w Długołęce-Świerkli, części działek ewidencyjnych nr 529/3, 530 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 412/5 w Naszacowicach, części działek ewidencyjnych nr 284/2, 810/1 w Podegrodziu, działkę ewidencyjną nr 40 w Rogach 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/109/2019 z 24.06.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 76 w Brzeznej, działkę ewidencyjną nr 147/1 i część działki ewidencyjnej nr 148/3 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 249 w Gostwicy, części działki ewidencyjnej nr 94 w Olszance, część działki ewidencyjnej nr 223/1 w Podrzeczu 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/108/2019 z 24.06.2019 w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY PODEGRODZIE Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), Rada Gminy Podegrodzie 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/107/2019 z 24.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/106/2019 z 24.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 04.07.2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX/105/2019 z 24.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w Olszanie pod nr 1 i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 04.07.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE