sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2018

2018 rok

 
data publikacji:  29-10-2018 | 11:51
data ostatniej modyfikacji:  29-10-2018 | 12:50
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27S   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-28S   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie