2018

Rada Gminy - Wójt Gminy

 
data publikacji:  17-08-2018 | 14:01
data ostatniej modyfikacji:  29-10-2018 | 11:41
Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   więcej »»»

Obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na obszarze województwa małopolskiego (I tura)   więcej »»»

Obwieszczenie o wynikach wyborów do rad

na obszarze województwa małopolskiego   więcej »»»

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY PODEGRODZIE

PROTOKÓŁ WYNIKÓW   więcej »»»

WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW   więcej »»»

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu

dyżur   więcej »»»

Informacja - I Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania odbędzie   więcej »»»

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Podegrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   więcej »»»

Obwieszczeni Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 28 września 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Podegrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   więcej »»»

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Nowym Sączu

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia komisji obwodowych   więcej »»»

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Podegrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018   więcej »»»

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Podegrodzie   więcej »»»

Komunikat o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   więcej »»»

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 21 września 2018

Informacja_uzupełnienie_składów_ObKW   więcej »»»

Informacja

O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   więcej »»»

Informacja

O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast   więcej »»»

Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Gminnej Komisji Wyborczej   więcej »»»

Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu   więcej »»»

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I

w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu   więcej »»»

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I

w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Podegrodziu   więcej »»»

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I

w sparwei powołąnia terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r   więcej »»»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE z dnia 6 września 2018 roku

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   więcej »»»

Państwowa Komisja Wyborcza

uchwały i informacje   więcej »»»

Komunikat

informacji Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I dot. komisji terytorialnej i liczby mieszkańców   więcej »»»

Komunikat

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I   więcej »»»

 
1 | 2
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie