zawiadomienia

2018 rok

 
data publikacji:  30-03-2018 | 10:12
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2018 | 15:11
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice i Podrzecze, gm. Podegrodzie"   więcej »»»

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016 - 2022" - część 2   więcej »»»

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

na prowadzenie przez wody potoku Gostwiczanka projektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Gostwica, gm. Podegrodzie, w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice, Podrzecze i Gostwica - część I".   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie