Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

GOSPODARKA ODPADAMI

 
data publikacji:  28-02-2018 | 14:14
data ostatniej modyfikacji:  24-09-2019 | 13:56
Elektrośmieci

.   więcej »»»

Odpady papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych

.   więcej »»»

Przeterminowane leki

.   więcej »»»

Odpady biodegradowalne, zmieszane, popioły

.   więcej »»»

Wielkogabaryty

odpady   więcej »»»

Odpady remontowo-budowlane

.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie