Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

GOSPODARKA ODPADAMI

 
data publikacji:  28-02-2018 | 14:14
data ostatniej modyfikacji:  24-04-2018 | 12:50
Elektrośmieci

.   więcej »»»

Odpady papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych

.   więcej »»»

Przeterminowane leki

.   więcej »»»

Odpady biodegradowalne, zmieszane, popioły

.   więcej »»»

Wielkogabaryty

odpady   więcej »»»

 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE