Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

GOSPODARKA ODPADAMI

 
data publikacji:  27-02-2018 | 12:41
data ostatniej modyfikacji:  31-01-2019 | 13:28
data wytworzenia dokumentu:  23-01-2019
autor dokumentu: Elżbieta Popardowska
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 1 stycznia 2019 roku 27.02.2018

 INFORMACJA

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Podegrodzie uchwały nr III/25/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz uchwały Rady Gminy Podegrodzie nr IV/43/2018 z dnia 28 grudnia 2018r r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, Wójt Gminy Podegrodzie informuje, iż miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości uległy zmianie.

Miesięczne stawki opłat, obowiązujące od stycznia 2019 r. zgodnie z uchwałą nr III/25/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. oraz zgodnie z uchwałą nr IV/43/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wynoszą:

Nieruchomości zamieszkałe

 1. SEGREGACJA ODPADÓW:

 1. nieruchomość (lub lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym) zamieszkana przez 1 mieszkańca - 11,00 zł miesięcznie,

 2. nieruchomość (lub lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym) zamieszkana przez 2-5 mieszkańców10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,

 3. nieruchomość (lub lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym) zamieszkana przez 6-7 mieszkańców9,00 zł od jednego mieszkańca,

 4. nieruchomość (lub lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym) zamieszkana przez 8 i więcej mieszkańców - 70,00 zł miesięcznie łącznie od mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość albo lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym,

 1. BRAK SEGREGACJ ODPADÓW:

Bez względu na liczbę osób zamieszkujących nieruchomość lub lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym – 40,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Nieruchomości niezamieszkałe

 1. SEGREGACJA ODPADÓW:

  1. pojemnik o pojemności 120 l – 23,90 zł,

  2. pojemnik o pojemności 240 l – 47,80 zł,

  3. pojemnik o pojemności 1100 l – 212,00 zł.

 2. BRAK SEGREGACJI ODPADÓW:

  1. pojemnik o pojemności 120 l – 71,70 zł,

  2. pojemnik o pojemności 240 l – 143,40 zł,

  3. pojemnik o pojemności 1100 l – 424,00 zł.

   3. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w następującej wysokości:

  1. segregacja odpadów – 155,00 zł,

  2. brak segregacji odpadów – 465,00 zł.

    

Jednocześnie informujemy, że w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami możecie się Państwo kontaktować z Panią Iwoną Horowską pod nr tel. 18 414-07-79, natomiast w sprawie odbioru odpadów z Panią Elżbietą Popardowską pod nr tel.18 448-49-59, jak również korzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej www.podegrodzie.pl w zakładce Urząd Gminy/Gospodarka Odpadami lub na BIP Urzędu bip.podegrodzie.pl w zakładce Gospodarka Odpadami.

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie