Informacje

Nieczystości ciekłe

 
data publikacji:  07-02-2018 | 14:57
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2018 | 15:05
Informacja dla mieszkańców

dotycząca pozbywania się z nieruchomości nieczystości ciekłych   więcej »»»

Wykaz podmiotów

prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Podegrodzie   więcej »»»

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   więcej »»»

 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE