sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

2017 rok

 
data publikacji:  05-02-2018 | 14:45
data ostatniej modyfikacji:  02-03-2018 | 13:36
Wykaz

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.   więcej »»»

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie