2018

Plan Zamówień Publicznych

 
data publikacji:  31-01-2018 | 14:05
data ostatniej modyfikacji:  01-02-2018 | 13:44
autor dokumentu: Krzysztof Bochniarz
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Gmina Podegrodzie

zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień.

 

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb – procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1

Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

350.000,00

I/II kwartał

2

Rozbudowa drogi gminnej nr 293791K polegająca na budowie odcinka drogi gminnej stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 293791K „Żwirownia” i drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Podegrodzie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

980.000,00

I kwartał

3

Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2018 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

212.300,00

I kwartał

4

Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

350.000,00

I kwartał

5

Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do P. Szajewskiego i P. Pałaca

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

80.000,00

 

III/IV kwartał

6

Wykonanie drogi asfaltowej Świerkla-Rębacz tzw. Kolbuszówka

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

350.000,00

III/ IV kwartał

7

Wykonanie nawierzchni asfaltowej (lub alternatywnie korytka) na drodze w stronę P. J. Kubackiego

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

120.000,00

III/IV kwartał

8

Remont drogi gminnej „Do Naszacowic” w m. Juraszowa

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

60.000,00

III/IV kwartał

9

Naprawa drogi, położenie dywanika asfaltowego od skrzyżowanie do kapliczki i P. Szczodrów

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

105.000,00

III/IV kwartał

10

Remont drogi gminnej na odcinku Naszacowice – Juraszowa „Soślina”

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

135.000,00

III/IV kwartał

11

Budowa placu zabaw w miejscowości Naszacowice przy boisku sportowym

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

45.000,00

III/IV kwartał

12

Remont drogi gminnej „Młynówka” do granicy z Olszaną

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

120.000,00

III/IV kwartał

13

Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej koło posesji Jagiełko - Różańska (nad wodą)

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

70.000,00

III/IV  kwartał

14

Położenie nawierzchni asfaltowej koło P. Błaszczyka - Szabla (Barczynka)

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

180.000,00

III/IV kwartał

15

Remont drogi gminnej (nawierzchnia bitumiczna) przysiółek Tłoki między P. Pawlik a P. Potoniec

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

100.000,00

III/IV kwartał

16

Położenie nakładki asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w stronę P. Gancarczyk

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

155.000,00

III/IV kwartał

17

Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

146.145,19

I kwartał

18

Budowa budynku Gminnego

Ośrodka Zdrowia w Brzeznej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

4.652.000,00

I/II kwartał

19

Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla  budowy (rozbudowy) drogi gminnej

-      nr 293946K „POLNA” wraz
z  dojazdami droga powiatowa nr 1549K

-      odcinek  bez  nazwy

-      nr 293945K „ Do Burłackiego”

-      mostu  na  potoku Brzeźnianka w miejscowości  Brzezna”, wraz

z  dojazdami droga gminna nr 293950K „Do Żwirowni” i droga powiatowa  nr 1547Kw miejscowości Brzezna

Usługa

Przetarg nieograniczony

129.000,00

I kwartał

20

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2019-2021

Usługa

Przetarg nieograniczony

2.100.000,00

I/II kwartał

21

Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych
w Gminie Podegrodzie w roku 2019-2021

Usługa

Przetarg nieograniczony

418.000,00

I/II kwartał

22

Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie
w roku szkolnym 2018/2019

Usługa

Przetarg nieograniczony

150.000,00

 II/III kwartał

23

Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018/2019 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu, oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania

Usługa

Przetarg nieograniczony

250.000,00

II/III kwartał

24

Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy
w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2018/2019

Dostawa

Przetarg nieograniczony

430.000,00

II/III kwartał

25

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 zadanie I, II, III, IV

Usługa

Przetarg nieograniczony

600 000,00 zł

III kwartał

 

 

 

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie