karty informacyjne

2018 rok

 
data publikacji:  16-01-2018 | 14:28
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2018 | 09:35
Karta informacyjna nr 11

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 119/1 w miejscowości Olszanka   więcej »»»

Karta informacyjna nr 10

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 544/2 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

Karta informacyjna nr 9

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 119/1 w miejscowości Olszanka   więcej »»»

Karta informacyjna nr 8

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 544/2 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

Karta informacyjna nr 7

Decyzja Wójta Gminy Podegrodzie 14 września 2018 r., znak: ROS.6220.7.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa stacji demontażu i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji”. W decyzji organ określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.   więcej »»»

Karta informacyjna nr 6

Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   więcej »»»

Karta informacyjna nr 5

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 114/4 w miejscowości Stadła   więcej »»»

Karta informacyjna nr 4

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 114/4 w miejscowości Stadła   więcej »»»

Karta informacyjna nr 3

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 521/40 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

Karta informacyjna nr 2

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 213 w miejscowości Gostwica   więcej »»»

Karta informacyjna nr 1

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 521/40 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie