2018 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  09-01-2018 | 13:01
data ostatniej modyfikacji:  29-10-2019 | 12:06
Zarządzenie Nr 749/2018 z 12.02.2018r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” 13.02.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 745/2018 z 08.02.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 20.03.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 744/2018 z 02.02.2018 r. w sprawie wskazania obowiązującego w Urzędzie Gminy Podegrodzie podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny 13.02.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 742/2018 z 02.02.2018r. w sprawie w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 05.02.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 741/2018 z 02.02.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 13.02.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 740/2018 z 31.01.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 13.02.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 738/2018 z 30.01.2018r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 01.02.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 736/2018 z 24.01.2018r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 24.01.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 732/2018 z 19.01.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 13.02.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 729/2018 z 09.01.2018r. w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu powołania i pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”. 09.01.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 728/2018 z 09.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” 09.01.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 723/2018 z 02.01.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 13.02.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 6/2018 z 28.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 20.03.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 1/2018 z 22.11.2018r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 06.12.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie