2018 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  09-01-2018 | 13:01
data ostatniej modyfikacji:  28-03-2019 | 14:27
Zarządzenie Nr 836/2018 z 16.07.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 18.07.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 835/2018 z 12.07.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 18.07.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 831/2018 z 04.07.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 12.07.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 828/2018 z 29.06.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 12.07.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 803/2018 z 17.05.2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Podegrodzie 12.06.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 802/2018 z 17.05.2018r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 05.06.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 790/2018 z 27.04.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 30.04.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 784/2018 z 19.04.2018r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Podegrodzie 30.04.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 766/2018 z 19.03.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 28.03.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 765/2018 z 19.03.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 28.03.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 762/2018 z 06.03.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 20.03.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 754/2018 z 22.02.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 20.03.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 752/2018 z 19.02.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 20.03.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 750/2018 z 14.02.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 20.03.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 749/2018 z 12.02.2018r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” 13.02.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 745/2018 z 08.02.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 20.03.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 744/2018 z 02.02.2018 r. w sprawie wskazania obowiązującego w Urzędzie Gminy Podegrodzie podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny 13.02.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 742/2018 z 02.02.2018r. w sprawie w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 05.02.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 741/2018 z 02.02.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 13.02.2018
więcej »»»
Zarządzenie Nr 740/2018 z 31.01.2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej 13.02.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE