2018 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  11-09-2018 | 14:05
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2018 | 14:05
data wytworzenia dokumentu:  11-09-2018
autor dokumentu: Karolina Perełka
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Zarządzenie Nr 879/2018 z 11.09.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn.zm.) projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 r. 11.09.2018

879_2018_przeprowadzenie_konsultacji.doc

projekt_programu.doc

««« powrót
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE